Miesto výstavy PROGRAM všeobecné ustanovenia ROZHODCOVIAprihlásenie
uzávierky prihlášok a výstavné poplatky TRIEDY TITULY A ĆAKATEĽSTVáSúťAžE

VETERINÁRNE PODMIENKY FCI NEUZNANÉ PLEMENÁ PREDAJCOVIA KONTAKT

 

 

KATALÓG, VÝSLEDKY, FOTOGRAFIE:

 

 

SOBOTA - 13.05.2023:  Minikatalóg - oba dni / Katalóg / Výsledky / Výsledky záverečných súťaží / Fotogaléria

NEDEĽA - 14.05.2023:  Minikatalóg - oba dni / Katalóg / Výsledky / Výsledky záverečných súťaží / Fotogaléria

 


 

MIESTO VÝSTAVY

 

Mestský park Lučenec, 984 01 Lučenec, Vonkajšie priestory parku

Mapa: https://goo.gl/maps/spitcQy7ubbCzQgH9

 


PROGRAM

 

Sobota ● Nedeľa:
7:30 – 13:00      Príjem psov
9:30 – 14:30      Posudzovanie v kruhoch
15:00               Záverečné súťaže

 

Zmena programu vyhradená!

 


VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Výstavy sú usporiadané podľa výstavného poriadku FCI a SKJ a propozícií vydaných organizátorom. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia originálu preukazu o pôvode psa. Každý prihlasovaný pes musí mať preukaz o pôvode, nestačí doklad o registrácii (puppy card). Prihlášky psov, ku ktorým nebude do online systému nahraný preukaz o pôvode vydaný plemennou knihou uznanou FCI, bude prihláška automaticky zmazaná (týka sa aj tried mladšieho dorastu a dorastu). Organizátor má právo odmietnuť prijať prihlášku bez udania dôvodu. Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné. Preradiť psa z triedy do triedy v deň výstavy nie je možné. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov.

 

Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy. U plemien, u ktorých nie je štandardom povolená kupirácia, môže rozhodca rozhodnúť o tom, že psa neposúdi pre podozrenie na operácie určené na korekciu pôvodného stavu alebo črty (napr. kupírované ucho, kupírovaný chvost). Dôvod, prečo bolo zadané hodnotenie NEMOŽNO POSÚDIŤ musí byť uvedený v posudku.

 

Rozhodcovia posudzujú podľa platných štandardov vydaných Medzinárodnou kynologickou organizáciou (FCI). Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa, ktorý nastúpi do kruhu neskoro. Rozhodca je povinný odmietnuť posúdiť aj psa, ktorého majiteľ na výzvu vedúceho kruhu nepredloží preukaz o pôvode psa.

 

Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!

 

Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá sám za všetky škody spôsobené jeho psom. Voľné pobehovanie psov po výstavisku je zakázané.


Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či zime alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav psov.

Vystavovateľ prihlásením psa na výstavu, ako dotknutá osoba v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, dáva svoj súhlas usporiadateľskej organizácii na spracovanie jeho osobných údajov (meno, priezvisko) a súhlasí s ich zverejnením (meno, priezvisko) a fotodokumentácie z priebehu a výsledkov výstavy na webovej stránke usporiadateľa.

Usporiadateľ má právo neumožniť účasť na výstave vystavovateľovi (či už pri posúdení vo výstavnom kruhu alebo na záverečných súťažiach), ktorý nie je riadne označený správnym a viditeľným katalógovým číslom jedinca, ktorého vystavuje! V prípade, že vystavovateľ nastúpi s nesprávnym číslom do záverečnej súťaže, dosiahnuté výsledky nebudú uvedené vo výsledkovej listine a ani započítané do celoročnej súťaže Slovakia Dog Cup.

 


ROZHODCOVIA

 

Zoznam rozhodcov

 


PRIHLÁSENIE

 

www.dogshow.sk

 

Online štatistiku obsadenia tried nájdete tu: http://dogshow.sk/statistics.php


Na výstave sa budú písať posudky. Okamžite po ukončení posudzovania Vášho psa bude posudok viditeľný vo Vašom menu na www.dogshow.sk. Posudok bude viditeľný len pre Vás!

 

Prihlásením svojho psa sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SKJ, FCI, propozície výstavy a slovenské veterinárne predpisy a vyslovuje súhlas na zverejnenie jeho adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke organizátora. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, výsledkov a posudkov jedinca podľa potrieb usporiadateľa, SKJ a partnerov výstavy. Prihlásením psa sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky.

 


UZÁVIERKY PRIHLÁŠOK A VÝSTAVNÉ POPLATKY

 

 NOVOHRADDOG 2023 ● 2x CACIB
 za každú výstavu

1. uzávierka
21.03.2023

2. uzávierka
11.04.2023

3. uzávierka
25.04.2023

 za prvého psa

45 EUR

50 EUR

55 EUR

 za každého ďalšieho

43 EUR

48 EUR

53 EUR

 tr. mladší dorast, dorast, čestná a veteránov

30 EUR

35 EUR

40 EUR

 súťaže

20 EUR

25 EUR

30 EUR

 

Platba len platobnou kartou! Výstavné poplatky je nutné uhradiť do 24 hodín.
Storno prihlášky nie je možné.
Vystavovatelia slovenských národných plemien platia 50% zo sumy výstavného poplatku za psa (netýka sa súťaží). Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov spojených s prípravou výstav. Výstavné poplatky za neprijaté prihlášky budú vrátené na účet, z ktorého boli uhradené do 30 dní po ukončení výstavy. Nie je potrebné posielať žiadosť. V prípade vrátenia poplatkov z akéhokoľvek dôvodu budú z poukázanej sumy výstavného poplatku odpočítané náklady spojené s vrátením poplatku vo výške 10 €.

 


VÝSTAVNÉ TRIEDY

  • mladší dorast od kompletného očkovania do 6 mesiacov

  • dorast 6 – 9 mesiacov

  • mladých 9 – 18 mesiacov

  • stredná 15 – 24 mesiacov

  • otvorená od 15 mesiacov

  • pracovná od 15 mesiacov (treba priložiť medzinárodný pracovný certifikát)

  • šampiónov od 15 mesiacov (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)

  • veteránov od 8 rokov

  • čestná pre psy s titulom ICH, CH, KV a NV (priložiť kópiu dokladu). Táto trieda je mimo konkurencie a víťazi nie sú ocenení titulom CAC, ani nesúťažia o CACIB/BOB. Víťazi tried čestných so známkou "Výborná 1" súťažia v záverečných súťažiach v samostatnej súťaži.

Pes i suka môžu byť posúdené iba v jednej z tried. V každej triede sa určuje poradie prvých štyroch jedincov s ocenením výborný alebo veľmi dobrý, v triede mladšieho dorastu a dorastu s ocenením veľmi nádejný.

 

Zmenu triedy si môžete vykonať sami vo svojom menu do dátumu poslednej uzávierky bezplatne.

 


TITULY A ČAKATEĽSTVÁ

 

● CAJC SR

Čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých.

● CAC SR

Čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie výborný 1.
● Reserve CAC

Môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak v triede bol udelený CAC.
● FCI CACIB

Čakateľstvo na medzinárodného šampióna krásy. Udeľuje sa zvlášť psom a zvlášť sukám plemien uznaných FCI. Na udelenie môžu byť brané do úvahy len jedince, ktoré získali známku „Výborný 1" v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov.

● FCI Reserve CACIB

Môžu získať druhý najlepší pes a suka s ocenením V1 a jedinec s ocenením V2 z triedy, v ktorej bol udelený FCI-CACIB.
● FCI CACIB JUNIOR

Čakateľstvo na medzinárodného šampióna krásy mladých. Udeľuje sa zvlášť psom a zvlášť sukám plemien uznaných FCI. Na udelenie môžu byť brané do úvahy len jedince, ktoré získali známku „CAJC" v triede mladých.

● FCI CACIB VETERÁN

Čakateľstvo na medzinárodného šampióna krásy veteránov. Udeľuje sa zvlášť psom a zvlášť sukám plemien uznaných FCI. Na udelenie môžu byť brané do úvahy len jedince, ktoré získali známku „Výborný 1" v triede veteránov.

● BOJ – Najlepší mladý jedinec plemena

Môže získať pes alebo suka z triedy mladých.

● BOV – Najlepší veterán plemena

Môže získať pes alebo suka z triedy veteránov.
● BOB – Víťaz plemena

Udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého plemena. Do súťaže nastupujú pes a suka, ktoré získali BOJ, FCI-CACIB a BOV.
● BOS

Najlepší jedinec opačného pohlavia

 


SÚŤAŽE

 

JUNIOR HANDLING
súťaž pre mladých vystavovateľov a ich psov. Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách: od 9 do 13 rokov a od 14 do 17 rokov. Určí sa poradie prvých troch najlepších dvojíc. Viac info: www.juniorhandling.sk , prihlasovanie: www.clubdogshow.sk 

VEĽKÁ NÁRODNÁ CENA
Do súťaže nastupujú jedince národných plemien SR: slovenský čuvač, slovenský kopov, slovenský hrubosrstý stavač, československý vlčiak a tatranský durič, ktoré získali BOB/Víťaz plemena.

NAJKRAJŠÍ PÁR PSOV
Do tejto súťaže môže vystavovateľ/majiteľ (100% zhoda, nie spolumajiteľ) prihlásiť svojho psa a svoju suku rovnakého plemena a rázu, ktoré boli posúdené na tejto výstave.

 

CHOVATEĽSKÁ SKUPINA
Do súťaže môže chovateľ prihlásiť chovateľskú skupinu najmenej troch a maximálne piatich jedincov rovnakého plemena, sfarbenia a veľkosti, ktoré boli na tejto výstave posúdené. Nemusia byť v majetku chovateľa, musia však pochádzať z jeho chovateľskej stanice a z rozličných vrhov, najmenej od dvoch rôznych matiek alebo otcov. Pes alebo suka môžu byť prihlásené len do jednej chovateľskej skupiny.

 

NAJKRAJŠÍ MLADÝ JEDINEC VÝSTAVY (JUNIOR BIS)

Do súťaže nastupujú víťazi skupín FCI mladých. Udeľuje sa poradie prvých troch.


NAJKRAJŠÍ JEDINEC VÝSTAVY (BIS)
Do súťaže nastupujú víťazi skupín FCI. Udeľuje sa poradie prvých troch.

 

VÍŤAZ SKUPINY FCI MLADÝCH (JUNIOR BIG)
Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré získali titul BOJ, podľa príslušných skupín FCI. Vyberá sa prvý z nich.

 

VÍŤAZ SKUPINY FCI (BIG)
Do súťaže nastupujú víťazi plemien BOB, podľa príslušných skupín FCI. Udeľuje sa poradie prvých troch.

 

NAJKRAJŠÍ MLADŠÍ DORAST
Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré získali v triede mladšieho dorastu známku „Veľmi nádejný 1.“

 

NAJKRAJŠÍ DORAST
Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré získali v triede dorastu známku „Veľmi nádejný 1“.

 

NAJKRAJŠÍ VETERÁN
Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré v triede veteránov získali titul BOV.

 

NAJKRAJŠÍ JEDINEC TRIEDY ČESTNEJ
Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré v triede čestnej získali známku „Výborný 1“.

 

VÍŤAZ FCI Neuznaných plemien
Do súťaže nastupujú víťazi FCI neuznaných plemien – BOB.

 


VETERINÁRNE PODMIENKY

 

Každý pes musí mať očkovací preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platnými očkovaniami. Dovoľujeme si požiadať a odporučiť, aby psy mali očkovanie proti kotercovému kašľu.

 


FCI NEUZNANÉ PLEMENÁ

 

Na výstavách sa môžu zúčastniť aj jedince FCI neuznaných plemien s platným zápisom v plemenných knihách členských krajín Medzinárodnej kynologickej federácie FCI. V rámci záverečných súťaží je pre FCI neuznané plemená vypísaná Súťaž o najkrajšieho jedinca FCI neuznaných plemien (v kruhu, kde budú neuznané plemená posúdené po skončení posudzovania všetkých plemien), do ktorej nastupujú jedince s titulom Víťaz plemena BOB. V záverečnom kruhu sa jedince FCI neuznaných plemien zúčastniť nemôžu. FCI neuznané plemená nemôžu byť navrhnuté na čakateľstvo FCI  CACIB.

 


PREDAJCOVIA - KOMERČNÉ STÁNKY

 

Obchodné podmienky:

 

prenájom plochy:          15 € /deň/m²
registračný poplatok:     40 €

(v cene registračného poplatku je zahrnutý 1 vstup autom do areálu výstaviska počas výstavy, každé ďalšie auto je spoplatnené poplatkom 40 € na všetky výstavné dni)

 

Objednávky prijímame do: 25.04.2023

 

Objednať plochu na predajný stánok je možné len na oba dni. Objednať je možné minimálny rozmer stánku 2 × 2 m. V prípade postavenia väčšieho stánku ako bol objednaný a zaplatený, bude udelená sankcia vo výške 100%. Počet komerčných stánkov sa bude riešiť individuálne po zaslaní objednávky zverejnenej na web stránke výstavy, prijatým záujemcom bude zaslaná faktúra.

 

Objednávka:

Stiahnite si a vyplňte *.xls súbor OBJEDNÁVKA a zašlite mailom na tradestand@dogshow.sk

 


KONTAKT

 

info@dogshow.sk

 


 

ADRESA:

VÝSTAVA PSOV o.z., Svätoplukovo námestie 1, SK - 949 01 NITRA

Kontaktná adresa: Furmanská 9, 841 03 Bratislava

   

e-mail: info@dogshow.sk

Fakturačné údaje: IČO: 42212251, DIČ: 2023653049

 

Registrácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky WS/1-900/90-40480