Ďakujeme !

Vážení vystavovatelia, ďakujeme vám za priazeň, ktorú ste nám prejavili prihlásením Vášho psa na ďalšie podujatie, ktoré je spoločne usporiadané Zväzom športovej kynológie a Úniou kynologických klubov, pod záštitou SKJ a FCI.

V súčasnosti prebiehajú posledné kontroly prihlášok a komunikácia s majiteľmi, u ktorých sa vyskytli v prihláškach nedostatky. Po týchto kontrolách – behom nasledujúcich dní, budú dostupné aj potvrdenia o prijatí, neskôr aj mini-katalóg, atď. O všetkom vás budeme informovať. Tešíme sa na vás !!!