Výstava psov v Lučenci sa v roku 2021, tak ako v roku 2020, nebude konať.
Dúfajme, že sa v zdraví stretneme v roku 2022.

The dog show in Lucenec, will be not held in year 2021, as in 2020.
We hope, we will meet in good health in 2022.