Výstava psov v Lučenci sa v roku 2022, tak ako v rokoch 2020 a 2021, nebude konať.
Dúfajme, že sa v zdraví stretneme v roku 2023.

The dog show in Lucenec, will be not held in year 2022, as in 2020 & 2021.
We hope, we will meet in good health in 2023.